کاتالوگ بلکا ابریشمی

در این بخش می توانید از میان کاتالوگ های بلکا ابریشمی، نمونه دلخواه خود را انتخاب کرده و کد آن را برای ما ارسال نمایید.

بلکا ابریشمی نوع تمام الیاف بلکا و رومالین می باشد.

از مزایای بلکا ابریشمی نسبت به بلکا ساده زیبایی و براق بودن است.

کاتالوگ بلکا ابریشمی - نمونه اول

کاتالوگ بلکا ابریشمی - نمونه دوم

کاتالوگ بلکا ابریشمی - نمونه سوم