نمونه کار بلکا – ساختمان مسکونی

نمونه کارهای شرکت که در واحدهای مسکونی، تجاری و اداری مختلفی اجرا شده اند. این نمونه کارها مربوط به بلکا و رومالین می باشند.

بلکا ابریشم دیوار
09123387082 شفی زاده