نقاشی ساختمان

اجراي نقاشي ساختمان شامل :

  • رنگ روغن

رنگ روغن رنگی قابل شستشو می باشد. حلال آن تینر روغنی می باشد. از رنگ روغن برای رنگ آمیزی دیوار ها، درب و پنجره آهنی استفاده می شود.

  • رنگ پلاستیک

رنگ غیرقابل شستشو می باشد. بیشتر برای سقف منازل استفاده می شود. حلال آن آب می باشد.

  • رنگ اکرولیک

رنگ قابل شستشو و بدون بو می باشد. به جای رنگ روغن می توان از آن استفاده کرد.

09123387082 شفی زاده